ทำงานให้ง่ายขึ้น

Addpay คือบริษัทออกแบบระบบ โปรแกรม แอปพลิเคชั่น เว็บแอปพลิเคชั่น
จากทีมงานผู้มีประสบการณ์กว่า 30 ปี

ออกแบบ

รับออกแบบโปรแกรม คลาส โมดูล ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน

ง่าย

เราออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานของท่าน พร้อมเอกสารประกอบ

ปลอดภัย

เราคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหลัก