ราคาของผลิตภัณฑ์

เราแบ่งระดับการให้บริการกับหลายกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ระดับทั่วไป จนถึงระดับนักธุรกิจ
ผู้ใช้บริการ จะต้องใช้เอกสารประกอบการเปิด User จีงจะสามารถใช้บริการได้

 • Standard

  ฿0/User/Person
 • เข้าใช้ระบบ AP SYSTEM
 • สามารถเติมเงินเข้าระบบ
 • ใช้บริการจ่ายบิล/เติมเงิน
 • 24/7 Support
 • Sign up
 • Start Up

  ฿2500/User/Person
 • เข้าใช้ระบบ AP SYSTEM
 • สามารถเติมเงินเข้าระบบ
 • ใช้บริการจ่ายบิล/เติมเงิน
 • ใช้ระบบบริหารการเงินได้
 • 24/7 Support
 • Contact Us